Jsme otroky informací ale vládci jejich zdrojů… Komentáře nejsou povoleny

Hrdě se nazýváme pány tvorstva a to i přesto, že mnohdy nedokážeme vládnout sami sobě. Uvažujme o tom, co každého z nás z velké míry formuje… To, co neuvěřitelnou silou vtiskne našemu životu punc velikosti, či malosti je prostředí, které nás obklopuje. Ono posouvá naše měřítka hodnot, formuje myšlení, mění dioptrie brýlí sebehodnocení a sebepřijetí. Prostředí je hodnotnému životu roznětkou, či naopak brzdou. Ať se nám to líbí, nebo nikoliv – jsme zajatci svého informačního ghetta. Tzn., že se rozhodujeme v závislosti na informačním přísunu, které nám prostředí zprostředkovává. Vliv prostředí je obrovský, ale naštěstí ne absolutní. Proč? Protože otročíme svým informacím – ale nikoliv jejich zdrojům. Jsme zajatci informací, ale zároveň vládci jejich zdrojů.

Podmínkou jakékoliv zásadní změny života je nějaká zásadní změna našich informačních zdrojů, tj. našeho prostředí. Pravděpodobně znáte rčení – nedědí se maminčiny nemoci, ale její kuchyně… Také se říká – „jaká mamka, taká Anka…“. Není na tom mnoho pravdy? V rodině, kde je jeden rodič obézní, je o 40% vyšší pravděpodobnost, že bude obézní i potomstvo, než v rodinách, kde rodiče obézní nejsou. V rodinách, kde jsou obézní oba rodiče je pravděpodobnost obezity potomstva vyšší o 70%. Čím to je? Z 98% nikoliv genetikou, ale životním stylem a životním vzorem. Prostě prostředím, které bezmocné dětské tlouštíky bezohledně deformuje. Pokud se rozhodneme pro život svých snů – máme naději jen tehdy, když se světu svých snů přiblížíme. Proto je nezbytné hledat společenství, které vyznává a žije to, co chceme žít my sami.

Jinými slovy – chcete změnit svůj život k obrazu života někoho jiného? Rozhodněte se pro podobné prostředí, ve kterém žije váš vysněný hrdina. Kniha JoyManagement tvrdí: „Dobré zvyky se dají žít jen v dobré partě“. A je to přesně tak. Beze změny životní party, neboli životních vzorů, či informačních studánek nedojde ke změně nás formujících vlivů. Nechceme-li otročit své malosti – rozhodněme se jako vládci svých životů pro nové inspirační zdroje. Další úryvek z oné knihy praví: „Naše osobnosti jsou výsledkem dvou faktorů – genů a prostředí. S geny zatím nic nezmůžeme, zato od změny „stáda“ lze čekat doslova zázraky…“.

Comments are closed.